Vodopád REPTI PLANET s čerpadlem 1ks

Neohodnoceno
 
 
Dostupnost Skladem (1 ks)
1 199 Kč    
Kód produktu 007-52802
Značka Repti Planet
Kategorie Teraristika
 

Tekoucí voda podporuje přirozené chování plazů.
Snadné použití a údržba

BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ: Při použití zařízení je nutné dodržovat bezpečností opatření. Předejdete tak poškození výrobku a poranění.

Je třeba dodržovat následující opatření:
1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod a dodržujte všechny bezpečností pokyny a všechny důležité poznámky. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození přístroje.
2. NEBEZPEČÍ – Pro vyhnutí se zasažením elektrickým proudem je důležité si uvědomit, že je při používání toho elektrického zařízení umístěna ve vodopádu voda. Žádná ze součástek není opravitelná uživatelem. Nepokoušejte se sami provádět opravy, zařízení odneste do autorizovaného servisu nebo jej zlikvidujte. POZNÁMKA: Jedinou mechanickou součástkou, vyžadující pravidelnou údržbu, je vrtulka, umístěná v čerpadlu.
3. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
4. Pokud zařízení nepoužíváte, chcete nasadit nebo sundat kterýkoliv z dílů, nebo se chystáte přístroj čistit, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za šňůru. Uchopte zástrčku a vyndejte ji ze zásuvky.
5. Před ponořením rukou do vody, ve které se přístroj nachází, vždy nejdříve odpojte zástrčku tohoto i všech dalších ponorných spotřebičů.
6. Čerpadlo musí být ponořeno do vody (maximální teplota vody 35 ° C / 95 ° F). Čerpadlo nesmí běžet nasucho.
7. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen. Použití doplňků, které nejsou doporučeny, nebo nejsou prodávány výrobcem zařízení může vést k nebezpečné situaci a k poškození přístroje.
8. Neinstalujte a neskladujte přístroj tam, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům nebo teplotám pod bodem mrazu. Je určen pouze pro vnitřní použití. 9. Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření ani jej dlouhodobě nevystavujte nízkým teplotám.

KONTROLA PRŮTOKU – POZNÁMKA: Průtok vody lze zvýšit nebo snížit pomocí posuvných dvířek, které ovládají průtok vody (dvířka jsou umístěna na krytu vrtulky).
ÚDRŽBA – VAROVÁNÍ: Abyste zabránili případnému poranění při manipulaci, odpojte všechna zařízení ze zásuvky, pokud je nepoužíváte. Odpojte zástrčku tohoto čerpadla a veškerého dalšího elektrického zařízení používaného pro terárium nebo paludárium před tím, než umístíte ruce do vody a teprve potom provádějte jakoukoli údržbu. Motor čerpadla je hermeticky uzavřen, což nevyžaduje žádné mazání ani údržbu. Neotvírejte skříň motoru. Kryt vrtulky, i přesto že je samočisticí, vyžaduje pravidelnou údržbu (odstranění nečistot a dalších usazenin). Bude tak zajištěn hladký chod vrtulky a prodloužena životnost čerpadla.

ČÍŠTĚNÍ ČERPADLA:
1. Odpojte čerpadlo a vyjměte jej z vodopádu.
2. Demontujte kryt vrtulky tak, že nejprve odstraníte sací síto a poté kryt vrtulky.
3. Chyťte vrtulku a úplně jí vyjměte z jednotky.
4. Důkladně vrtulku vyčistěte od nežádoucích nečistot.
5. Vložte vrtulku zpět do čerpadla. Nasaďte zpět kryt vrtulky a poté nasaďte sací síto.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte čisticí prostředky ani jiné chemické prostředky na čištění zařízení.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud čerpadlo nefunguje, zkontrolujte následující:

ŽÁDNÝ TOK: Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. Zkontrolujte jistič nebo vyzkoušejte jinou zásuvku, abyste se ujistili, že čerpadlo dostává elektrickou energii.
POZNÁMKA: Před manipulací s čerpadlem vždy odpojte čerpadlo od elektrického napájení. Pokud napájení funguje, ale čerpadlo nefunguje, může být ucpané nečistotami. Odpojte čerpadlo, zkontrolujte sací síto, zda není ucpané, a poté podle pokynů pro údržbu vyčistěte vrtulku.

NÍZKÝ PRŮTOK: Ověřte, zda je regulace průtoku nastavena správně. Zkontrolujte výstupní hadičku vodopádu, abyste se ujistili, že není ucpaná nečistotami. Zkontrolujte sací síto čerpadla, zda není ucpané nečistotami. Poté očistěte oběžné kolo podle postupů údržby.

VÝMĚNA ČERPADLA: Pokud je třeba čerpadlo vodopádu vyměnit, lze je zakoupit u místního prodejce REPTI PLANET.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Neponořujte celý vodopád do vody. Není vhodné pro akvária. Zajistěte, aby bylo čerpadlo trvale ponořeno, nespouštějte čerpadlo na sucho. Pouze pro vnitřní použití. Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Netahejte za kabel. Nepoužívejte, pokud je kabel poškozen. Nepoužívejte, pokud je vodopád popraskaný nebo poškozený.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: